Ski patrolit huolehtivat, että rinteissä voi viettää aikaa turvallisesti.

Ski patrolit huolehtivat, että rinteissä voi viettää aikaa turvallisesti.

Ski Patrol -päivänä 10.2. ja 112-päivänä 11.2. ohjelmaa Leevilandiassa

Renko Satu
8.2.2024

Ski pat­ro­lit ovat hiih­to­kes­kuk­sis­sa toi­mi­via kou­lu­tet­tu­ja rin­ne­tur­val­li­suu­den ja en­si­a­vun asi­an­tun­ti­joi­ta. Ski pat­rol -päi­vä on saa­nut al­kun­sa ha­lus­ta an­taa tun­nus­tus­ta heil­le, jot­ka pi­tä­vät hiih­to­kes­kuk­set tur­val­li­si­na ja haus­koi­na. Ski pat­rol -päi­vä­nä Lee­vi­lan­di­as­sa on oh­jel­maa kel­lo 11–15.

Hä­tä­nu­me­ro­vii­kol­la vie­te­tään 112-päi­vää ja jäl­leen Lee­vi­lan­di­as­sa ta­pah­tuu. Lee­vi­lan­di­as­sa on pai­kan pääl­lä pa­lo­au­to ja Le­vin rin­ne-en­si­a­pu. Oh­jel­maa on kel­lo 11 eteen­päin. Oh­jel­man päät­tää kel­lo 15.15 al­ka­va Lee­vi-ah­man en­si­a­pu­tuo­kio Lee­vin ko­ti­pe­säs­sä.